Expertises

Interim et Emergo

Een interimmer gebruiken biedt veel voordelen en weinig risico's. Het is een beproefde manier om veranderingen door te voeren en kennis te importeren. Gebruik een interimmer en ontworstel.

inkoop is weten wat je nodig hebt


  Interim professional

Altijd een passende oplossing

Door mijn uitgebreide ervaring en mijn analytische vaardigheden kom ik altijd met een passende oplossing.
Waar is het ontbrekende puzzelstukje?

mijn expertises

inkoop is weten wat je nodig hebt


  Verandermanagement


  Facilitair management

Veranderen is geen kunst, veranderen is een proces. En dus kun je verandering managen. Dat wil nog niet zeggen dat het makkelijk is. Het is een nog vrij nieuw terrein.
Maar met een procesbenadering wordt het verandervermogen van de organisatie ontwikkeld; blijvend.

Tegenwoordig kom je er niet mee weg om te wijzen naar je onderhoudspartij als er iets niet op orde is. Je hoort zelf weten wat er mag en wat er moet.
Je moet ook in controll wilen zijn zodat je financiëel niet wordt verrrast.

Facilitair management oftewel het beheer van de voorzieningen. Als dat goed geregeld is, geeft dat duidelijkheid en rust. Net als in het huishouden thuis.
Het is éen van de sleutels voor medewerker-tevedenheid. Zo wordt FM geen kostenpost maar zorgt het voor extra waarde in je onderneming. 

Kon u iets met uw BHV i.r.t. de Corona, of bij die inbraak of bij die verwarde bezoeker? Waarschijnlijk niet. Een goede  bedrijfsnood-organisatie is toegerust op alle calamiteiten en is 24/7 beschikbaar. Hoe? Door de BHV te integreren in uw Business Continuïty Plan.


  Installatiebeheer


  Noodorganisatie, BHV en       Businesscontinuïty

inkoop is weten wat je nodig hebt


 Auditable procesmanagement


leveranciers- en contractmanagement

Ontevreden zijn over uw leverancier is vaker aan u zelf te wijten dan aan de leverancier. Want na het tekenen van het contract begint het pas. Net als met een afdeling binnen uw organisatie dient u de leverancier en het contract te managen. Als u dat onvoldoende doet krijgt u niet wat u verwachtte of nemen de prestaties af.


  Strategie

Zonder doel is iedere strategie goed. Heldere doelen zijn dus essentieel voor een organisatie. En niet enkel voor de directie. Voor alle geledingen is dat key. Dan houd iedereen koers, ook als u er even niet bent.

inkoop is weten wat je nodig hebt


  Inkoop

Er is niets zo duur als het verkeerde kopen. Vandaar dat we veel energie stoppen in het specificeren van de behoefte. Maar wat als de behoefte al tijdens de contractperiode verandert en u heeft uw contract dichtgetimmerd. Nieuwe tijden vragen om nieuwe contractvormen.

Aantoonbaar werken volgens de procedures is de 'Holy Grail' en dan ben je in controll.
Met een raamwerk krijg je grip op de invoering en op de uitvoering. Dat raamwerk is geen hightech IT-speeltje, vooral niet.
En zo maak je niet alleen de auditors en controllers blij.

Ik ben uw ideale interimmer want ik focus mij op uw doel. Met mijn integrale aanpak lever ik altijd meer dan dat u verwacht.
Ook al is het tijdelijk, je vertrouwt je afdeling niet toe aan de eerste de beste. Je mensen zijn waardevol en je afdeling is belangrijk voor de organisatie. Ik ben niet de eerste maar wel de beste.